Tekst van een pagina wijzigen / toevoegen

 1. Ga naar "Pagina's" (of 'Inhoudsbeheer', afhankeljk van CMS-versie)  via het menu aan de linkerkant.
 2. Hier staan alle pagina’s van de website op een rij. Door te klikken op het kleine pijltje dat bij sommige pagina’s links van de naam staat, worden ook de subpagina’s zichtbaar.
 3. Klik op de aan te passen pagina. Nu ziet u de "editor" waarmee de inhoud van de betrreffende pagina kan worden aangepast.
  Deze werkt qua teksten even eenvoudig als bijvoorbeeld 'Word'. 

  LET OP! -> ENTER = nieuwe alinea | SHIFT + ENTER = naar een volgende regel

  Met de knoppenbalk kan een tekst dikgedrukt of schuin worden weergegeven.
 4. Klik na het aanpassen op 'Versturen' of 'Toepassen' boven-of onderaan de pagina om de wijzigienn op te slaan.
  (Beiden slaan op. Bij 'Versturen' wordt terug gegaa nnaar het pagina voerzicht. Bij 'Toepassen' kan na het opslaan verder gewijzigd worden op dezelfde pagina)

TIP: Klik tijdens het aanpassen bovenaan op het vergrootglaasje. Zo wordt de pagina, zoals deze er daadwerkelijk uitziet op de website, geopend in en nieuw tabblad. Zo kan na een aanpassing (en klikken op 'Toepassen') makkelijk naar het ander tabbald gegaan worden. Een keer de pagina verversen/opnieuw inlden en de wijziging is direct te zien.